Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku

Parafialna świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przeżywała swe wielkie chwile 11 września 1999 roku. W tym bowiem dniu miała miejsce uroczysta Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej. Koronacja obrazu została poprzedzona wieloma staraniami proboszcza parafii Ks. Kanonika Wiktora Obrockiego i wielu zaangażowanych parafian. Przygotowaniem duchowym do tego wielkiego wydarzenia były misje święte jakie  przeżywała parafia pod przewodnictwem o. Bonawentury, a od strony zewnętrznej wykonanie wielu prac koniecznych dla właściwego przebiegu uroczystości. W dniu koronacji, na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika kościół parafialny w Polańczyku otrzymał zaszczytny tytuł Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. W 2000 roku jubileuszowym sanktuarium było jednym z wielu kościołów archidiecezji, w którym wierni mogli zyskiwać odpusty przypisane do Roku Jubileuszowego. Sanktuarium z odsłoniętym  Cudownym Obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości jest dostępne przez cały dzień dla grup pielgrzymkowo – wycieczkowych, dla indywidualnych pielgrzymów, którzy chcą znaleźć chwilę skupienia i modlitwy.

Staraniem miejscowego Proboszcza, ks. Prał. Wojciecha Szlachty, powstała grota Matki Bożej.
Aleja kasztanowa prowadzi z sanktuarium do starej plebani, to właśnie nią, od dziesiątków lat przemierzali drogę z domu do kościoła kolejni duszpasterze.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb