Historia Parafii

Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Polańczyku:

Wierni obrządku rzymskokatolickiego należeli początkowo do parafii Wołkowyja. W 1909r. staraniem miejscowego dworu Cieślińskich wybudowano w Polańczyku mała kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w której księża z Wołkowyi odprawiali mszę świętą raz w miesiącu. Kaplica ta istnieje do dziś na terenie parafialnego cmentarza i funkcjonuje obecnie jako kaplica pogrzebowa.

W 1948r. Ks. Bp Ordynariusz Przemyski Franciszek Barda na prośbę miejscowej ludności utworzył w Polańczyku Parafię Rzymskokatolicką, a jej pierwszym proboszczem mianował ks. Franciszka Stopę. Ponieważ istniejąca kaplica dworska okazała się za małą  do sprawowania kultu, Ks. Biskup za zgodą władz państwowych wydał polecenie przejęcia nieużywanej , opuszczonej i niszczejącej, a nawet zagrożonej zburzeniem  cerkwi greckokatolickiej zbudowanej w 1907 roku (na miejscu dawnej drewnianej) i dostosowania jej do odprawiania nabożeństw. Dawna cerkiew od tego czasu funkcjonuje jako rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem przeniesionym z dworskiej kaplicy – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na potrzeby powołanego w 1999 roku  Sanktuarium, kościół został poddany koniecznej rozbudowie w 2007 roku. Obecnie Parafia gromadzi wspólnotę mieszkańców Polańczyka jak również rzesze wiernych spośród kuracjuszy ośrodków sanatoryjnych i wczasowiczów wypoczywających na łonie pięknej bieszczadzkiej przyrody w naszej miejscowości. Parafia w Polańczyku leży w obrębie dekanatu solińskiego wyłonionego przed kilkunastu laty z dekanatu leskiego. Siedzibą dekanatu od momentu utworzenia i  na chwilę obecną jest Polańczyk.

Posługę proboszcza w parafii pełnili kolejno: Ks. Prałat Franciszek Stopa w latach 1948 – 1970, Ks. Kanonik Wiktor Obrocki w latach 1970 – 2000 i od roku Jubileuszowego do tej pory obecny ksiądz proboszcz.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb