11 listopada 2013

W 95. rocznicę odzyskania niepodległości, w naszym sanktuarium po raz pierwszy odbyły się gminne uroczystości upamiętniające ten, jakże ważny dla wszystkich Polaków dzień. Świętowanie rozpoczęło się od zbiórki pocztów sztandarowych przy remizie strażackiej, po czym nastąpił ich przemarsz do świątyni. Licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli następnie we Mszy św. w intencji Ojczyzny, sprawowanej pod przewodnictwem kustosza sanktuarium, ks. Prał. Wojciecha Szlachty. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Chrząszcz, proboszcz parafii Wołkowyja. Druga część uroczystości odbyła się przy świetlicy wiejskiej. Rozpoczęło ją wciągnięcie flagi państwowej przy śpiewie hymnu, po czym przedstawiciele Rady Gminy wypuścili białe gołębie pokoju. Następnie przeszliśmy do sali na kilkunastominutową nadzwyczajną sesję Rady Gminy, podczas której ciekawy referat nt. działań wojennych prowadzonych na naszym terenie w okresie odzyskiwania niepodległości, wygłosił pan Stanisław Matuszewski. Ostatnią częścią spotkania była akademia patriotyczna, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Myczkowie.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb