Wspólnoty w parafii

Akcja Katolicka
Żywy Różaniec – w parafii istnieje pięć róż różańcowych, których członkowie spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca po nowennie do Matki Pięknej Miłości.
Grupa Modlitewna – jest to wspólnota ok. 30 osób o charakterze charyzmatycznym, powstała przy Wspólnocie Miłości Miłosiernej. Spotkania swoje ma w każdy piątek po wieczornej Mszy św., z wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca, w dolnej salce, w remizie,
naprzeciw kościoła
Wspólnota Miłości Miłosiernej
Ministranci
Schola